Interview i anledning af EUs år for lige muligheder for alle 2007. Publiceret i “Lige muligheder for alle”, dec. 2006:

Det har i århundreder været svært at forene islam med ligestilling mellem kønnene. Årsagen er, at det udelukkende har været mænd, der har stået for at fortolke Koranen. sådan mener Aminah Tønnsen, Den muslimske danske kvinde kæmper selv for lige rettigheder for alle, uanset køn, religion, etnicitet eller seksuel orientering.

Koranen prædiker ligestilling

Aminah Tønnsen er vant til at citere Koranen. Igen og igen er hun gået tilbage til islams primære kilde for at finde argumenter for ligestilling. “I Koranens vers 33:35 nævnes mænd og kvinder ti gange side om side. Det er et bevis på, at Gud mener, at mænd og kvinder skal have lige rettigheder”, siger Aminah Tønnsen. “I Koranen står der også, at mand og kvinde er skabt af samme grundmateriale, og at de er skabt som par. Det betyder, at de er ligeværdige, og at de er indbyrdes afhængige af og forpligtede over for hinanden.”

Aminah Tønnsen er kristent døbt og konfirmeret, men har som voksen fundet vej til islam. At være troende er for hende at være inderligt forbundet med det guddommelige. Hun fandt denne forbundenhed i islam, men er overbevist om, at andre finder den i deres egen tro, hvad enten de er kristne, jøder eller andet.

Optaget af kvinders rettigheder
Troen forpligter. Livet er en gave, men også en opgave med høj grad af forpligtelse over for fællesskabet, mener Aminah Tønnsen. Hun prøver at leve op til ansvaret gennem sit forfatterskab, sit arbejde i Islamisk-Kristent Studiecenter og i Ligebehandlingsudvalget under Institut for Menneskerettigheder.
Aminah Tønnsen har altid været optaget af kvinders rettigheder. Hun på peger, at der kun er fem-seks vers i Koranen, der traditionelt bliver tolket til mændenes fordel. De kan lige så godt tolkes på en anden måde. Derfor er det vigtigt for os i dag at vide, hvordan forholdene var på den tid, hvor de store religioner fandt deres første fortolkning, mener Aminah Tønnsen.
Det var mænd i patriarkalske samfund, der tiltuskede sig fortolkningsretten til de hellige skrifter. Det gælder for de fleste religioner,” siger Aminah Tønnsen og fortsætter: “Heldigvis er muslimske kvinder i de seneste år blevet bedre til selv at gå til den primære kilde, Koranen, og fortolke budskabet.” Hun fremhæver den nye familielov i Marokko, der er blevet presset igennem af bl.a. kvindegrupper, som har argumenteret med Koranen i hånden. Familieloven giver blandt andet marokkanske kvinder bedre arverettigheder og en styrket position ved skilsmisse.
Aminah Tønnsen mener, at man har en forpligtelse til at finde tilbage til den oprindelige kerne i det religiøse budskab, nemlig ansvaret over for hinanden, om end hun godt kan forstå, at kvinder og mænd, der er interesserede i ligestilling, ser religionen som en barriere, fordi den er blevet misbrugt gennem mange år.

Feminist inden for Koranens rammer
Aminah Tønnsen ser en stor udfordring i, at mange muslimske indvandrere i Danmark kommer fra patriarkalske samfund. Samfund, hvor mændene har bestemt for hele familien og ofte begrunder det med religion. “Det er en svær og krævende kamp; men det er dejligt at se, at flere og flere unge kvinder frigør sig,” siger Aminah Tønnsen. Hun mener, at uddannelse og arbejde er vejen frem for de, der ønsker sig et ligestillet liv i Danmark. På egen krop har hun mærket, hvordan det er svært at være foregangskvinde.
“Det har omkostninger at være reformist. Man bliver mødt med mistro fra flere sider. Muslimske mænd ser deres magt og indflydelse smuldre, men eftersom jeg holder mig inden for Koranens rammer, er der ikke så meget at komme efter. Her i landet har den religiøse og politiske højrefløj desuden en oplagt interesse i at ignorere de moderne fortolkninger af islam, fordi de har brug for islam som fjendebillede,” siger Aminah Tønnsen.

Tørklæder med modsat virkning
Hun fortæller, at hun ofte bliver spurgt, hvorfor hun ikke bærer tørklæde. Hun svarer, at der står i Koranen, at kvinder skal tildække deres halsudskæring med det hoveddække, der er en naturlig del af den traditionelle arabiske klædedragt. Traditionelt er skriftstedet fortolket sådan, at det er obligatorisk at dække hals og hår. Der står imidlertid også i Koranen at man ikke skal tiltrække sig opmærksomhed. Aminah Tønnsen mener derfor, at man bør tage hensyn til, at det såkaldt islamiske tørklæde her på vore breddegrader har den stik modsatte virkning: Nemlig, at man tiltrækker sig opmærksomhed, og at der overordnet er tale om at gå anstændigt klædt.
Aminah Tønnsen glæder sig over, at reform- og befrielsesteologer og kvindelige intellektuelle muslimer i disse år står frem med deres budskab verden over: Nemlig, at islam og ligestilling langt fra er uforenelige størrelser.

© Stine Carsten Kendal, 2006.