Et opgør med århundreders vanetænkningU

Aminah Tønnsen har i mere end 30 år deltaget i debatten om, hvordan Koranen og andre skrifter skal fortolkes ind i samtiden.
   Hun har i bøger og kronikker plæderet for, at Koranen skal ses som en helhed – og at der i for-tolkningen ikke bør inddrages sekundærtekster, der strider imod Koranens vejledning.
   Ved en sådan læsning bliver det tydeligt, at Koranen taler for kønsligeværdighed – og at det ikke er Koranen, men magtsyge gejstlige, lov-givere, fædre, ægtemænd og brødre, der under-trykker og umyndiggør kvinderne.
   Mænd og kvinder bør samarbejde i bestræbel-serne for at skabe retfærdige samfund, som ta-ger hånd om de svage, og som giver den enkelte frirum til at udvikle sig og yde sit bedste til gavn for det fælles bedste og vor fælles fremtid.

Bogen er tilegnet alle, der ønsker at befri sig  
fra det traditionelle patriarkalske tankegods
og finde friheden i Koranen.

Erratum:
Ved en beklagelig fejl er et sætningsled smuttet sidst i næstnederste afsnit side 254, der i sin helhed skal hedde:
Koranens opfordring til ikke at dyrke sex uden for et lovformeligt ægteskabs rammer må nødvendigvis gælde alle – også homoseksuelle. Hvis vi bøjer reglerne for homoseksuelle, skal vi så også bøje dem for pædofile og tillade prostitution, bordeller og swingerklubber – uden sammenligning i øvrigt.

Anmeldelser:

DANSK BIBLIOTEKSCENTER: Materialevurdering / lektørudtalelse

SAMEKSISTENS 1.7.2021:
Bog gør op med fordomme om islams kvindesyn

Pilgrim – reform muslim (DR P1 den 27. juni 2021):
Forfatter  Aminah Tønnsen fortæller om sit mangeårige arbejde med at forstå islam ud fra Koranen og dermed lave et opgør med den islamiske traditions brug af utroværdige kilder og kulturelle traditioner. Vært: Anders Laugesen.

Religion.dk 3.2.2021:
Ny bog insisterer på, at Koranen ligestiller mænd og kvinder

Radio4.dk 2.2.2021:
4-TOGET episode 02.02.21 (Spol hen til ca. 36 min.)

Kristeligt Dagblad 28.1.2021:
Man må gå imod strømmen for at nå kilden
Kommentar til anmeldelsen i Kristeligt dagblad

Religion.dk 15.1.2021:
Forfatter i ny bog: Det er ikke Koranen, men mennesker der diskriminerer

Flensborg Avis 23.12.2020:
Forfatter: Magtsyge gejstlige umyndiggør muslimske kvinder

FORORD
v. Jesper Petersen, Ph.d. i religionshistorie med speciale i islamiske studier
INDLEDNING
Hvorfor denne bog?Nøglen til at forstå KoranenHvad jeg tror på

KORANEN OG KVINDERNE – KONTROVERSIELLE KORANVERS – KVINDESKIKKELSER I KORANEN – PROFETEN MUHAMMEDS HUSTRUER OG DØTRE – ANDRE KVINDELIGE FORBILLEDER – SOCIAL KONTROL, AFSONDRING OG KLÆDEDRAGT – KØN OG SEKSUALITET – ÆGTESKAB OG SKILSMISSE – EFTERORD