islam.livsforstaaelse

 

ISLAM giver en historisk fremstilling af religionens tilblivelse og udvikling frem til i dag. Læserne indføres i kernebegreberne inden for islam: de fem søjler, de seks trosartikler og troslivet.
Derudover præsenterer bogen den etik, som udspringer af Koranen, og en række af de kulturelle traditioner, der almindeligvis forbindes med islam, og som man støder på i omgangen med muslimer.
Endelig tager bogen fat på den mere politiske side af islam og giver nogle bud på sammenhængen mellem religion og politik, islam og demokrati; herunder kultur- og religionsmøde i Danmark, hvor islam er en minoritetsreligion.
Bogen giver en historisk fremstilling af religionens tilblivelse og udvikling frem til i dag. Læserne indføres i kernebegreberne inden for islam: de fem søjler, de seks trosartikler og troslivet. Derudover præsenterer bogen den etik, som udspringer af Koranen, og en række af de kulturelle traditioner, der almindeligvis forbindes med islam, og som man støder på i omgangen med muslimer. Endelig tager bogen fat på den mere politiske side af islam og giver nogle bud på sammenhængen mellem religion og politik, islam og demokrati; herunder kultur- og religionsmøde i Danmark, hvor islam er en minoritetsreligion.

TROENS VERDEN er et undervisningsmateriale om religion til folkeskolens ældste klasser, efter- og ungdomsskoler samt VUC.
Serien sætter fokus på de store verdensreligioner samt nye religiøse bevægelser og deres svar på eksistentielle tilværelsesspørgsmål og omfatter:

Buddhisme – Kristendom – Islam
Nye religiøse bevægelser – Hinduisme – Jødedom – Ateisme

Til serien hører hjemmesiden www.troensverden.gyldendal.dk

Til hvert kapitel er der udarbejdet en række opgaver i form af spørgsmål, som lægger op til en diskussion. Langt de fleste spørgsmål har ikke et korrekt svar, men afhænger af øjnene, der ser.