islam.livsforstaaelse

ISLAM giver en historisk fremstilling af religionens tilblivelse og udvikling frem til i dag. Læserne indføres i kernebegreberne inden for islam: de fem søjler, de seks trosartikler og troslivet.
Derudover præsenterer bogen den etik, som udspringer af Koranen, og en række af de kulturelle traditioner, der almindeligvis forbindes med islam, og som man støder på i omgangen med muslimer.
Endelig tager bogen fat på den mere politiske side af islam og giver nogle bud på sammenhængen mellem religion og politik, islam og demokrati; herunder kultur- og religionsmøde i Danmark, hvor islam er en minoritetsreligion.
Bogen giver en historisk fremstilling af religionens tilblivelse og udvikling frem til i dag. Læserne indføres i kernebegreberne inden for islam: de fem søjler, de seks trosartikler og troslivet. Derudover præsenterer bogen den etik, som udspringer af Koranen, og en række af de kulturelle traditioner, der almindeligvis forbindes med islam, og som man støder på i omgangen med muslimer. Endelig tager bogen fat på den mere politiske side af islam og giver nogle bud på sammenhængen mellem religion og politik, islam og demokrati; herunder kultur- og religionsmøde i Danmark, hvor islam er en minoritetsreligion.

TROENS VERDEN er et undervisningsmateriale om religion til folkeskolens ældste klasser, efter- og ungdomsskoler samt VUC.
Serien sætter fokus på de store verdensreligioner samt nye religiøse bevægelser og deres svar på eksistentielle tilværelsesspørgsmål og omfatter:

Buddhisme – Kristendom – Islam
Nye religiøse bevægelser – Hinduisme – Jødedom – Ateisme

Til serien hører hjemmesiden www.troensverden.gyldendal.dk

Til hvert kapitel er der udarbejdet en række opgaver i form af spørgsmål, som lægger op til en diskussion. Langt de fleste spørgsmål har ikke et korrekt svar, men afhænger af øjnene, der ser.


FOLKESKOLEN 9. sept. 2003

Anmeldt af Heidi Friborg Christophersen

Bogserien »Troens verden« er en ny og helt igennem danskproduceret undervisningsserie om religion til brug i folkeskolens ældste klasser, efter- og ungdomsskoler og VUC. Ofte ser man bearbejdninger af udenlandsk materiale, eller man ser lærebogsforfattere, som vil beskrive religioner fænomenologisk og udefra, hvor man hører om »eksotiske« fremmede. Hvor er det dejligt at se, at bøgerne hver især er skrevet af personer, der både er eksperter og trostilhængere af det, som de skriver om. På den måde kommer man meget mere »ind under huden« på de mennesker, der tror og dyrker en bestemt tro. …

De knap 1.000 år, hvor kirken og det danske samfund har været i tæt forbindelse med hinanden, har sat sit præg på kultur og samfund i en sådan grad, at det i dag kan være svært at se, hvad der er religion, og hvad der er kultur. En ting, som vi ofte glemmer, når debatten raser om vore danske muslimer. Hvornår er man rigtig dansk? Og kan man både være dansk og muslim? Det er alt sammen spørgsmål, som Aminah Tønnsen giver sine egne svar på i »Islam«, som også giver en historisk fremstilling af religionens tilblivelse og udvikling frem til i dag. Hun understreger, at de seneste 30 års indvandring i Danmark har skærpet danskernes syn på, hvad der er vigtigt i Danmark. At det nu er vigtigt for mange, at Danmark viser sig som en kristen nation, og at mange bliver vrede over en anderledes måde at klæde sig og leve på. Derfor skriver hun højt og tydeligt, at der ingen modsætning er i at være både muslim og dansk. I bogen gennemgår hun kernebegreberne inden for islam: de fem søjler, de seks trosartikler og troslivet. »Islam« præsenterer også den etik, som udspringer af koranen, og en række af de kulturelle traditioner, der almindeligvis forbindes med islam. Bogen giver bud på sammenhængen mellem religion og politik – islam og demokrati, herunder kultur- og religionsmøde i Danmark. …


EFTERSKOLEN 30. januar 11/2004

Anmeldt af Birgitte Refshauge Kjær

… Bogen om islam er modig og god læsning. Den slår fast fra starten at der intet modsætningsfyldt er i at være muslim og dansker. Gennem hele bogen søges mangfoldigheden af muslimsk praksis udfoldet, også på billedsiden, hvor f.eks. fotos af en lyshåret pige i færd med at læse Koranen optræder ved siden af billeder af mørklødede familier til fest. De set fra danske traditioners side mere kontroversielle emner, som f.eks. tvangsægteskaber, ære og skam-begreberne, sharialovgivningen, ekstremisme osv. behandles også i bogen. Forfatteren hævder gang på gang at meget har med kultur at gøre, og at der ikke findes belæg i Koranen for denne og hin praksis. Hun fremfører så skriftsteder der viser praksis som vil være forenelig med det vi forsøger at efterleve i Danmark. Det kan vurderes på to måder:
Enten viser forfatteren sig her tydeligt som en muslimsk kvinde hvis tolkning af Koranen hører til i den liberale ende. Og ligesom det sker, når kristne tolker deres hellige skrift historisk-kulturelt, slår hun fast at en sådan ikke kompromitterer alvoren i troen og religionsudøvelsen, som om hun skulle overbevise en folk fundamentalistiske muslimer.
Den anden mulighed er at hun, som jeg har oplevet andre gøre, optimistisk ser bort fra traditionernes magt som måske aldrig vil tillade en ikke-bogstavelig ikke-traditionel skriftudlægning af Koranen. Bogen bliver dermed bidrag i den spændende diskussion.


FRIE GRUNDSKOLER 5. februar 2/2004

Anmeldt af Lone Hagelskjær

Gode bøger til at få forstand af.
Islam. Aminah Tønnsen, som har skrevet bogen Islam, er kendt dansk muslim. Den fordel der ligger heri, mærker man tydeligt i bogen: forfatteren kender på egen krop til det at være muslim og dansk. Svaret på muligheden af at rumme begge dele er et klart JA. Hun har ligeledes iagttaget og kommenterer den skærpelse der har fundet sted via især muslimsk indvandring, af danskernes fokus på deres historisk religiøse og kulturelle ståsted.
Religionens tilblivelse og udvikling fra 600-tallet til i dag, de fem søjler, de seks trosartikler og troslivet bliver grundigt gennemgået. Alt sammen noget mange andre bøger om islam også byder på. Spændende er det isæt at bogen tager fat på interessante områder som Koranbaseret etikopfattelse, kulturelle traditioner, religion og politik, islam og demokrati, herunder religionsmøde ti Danmark. …
I verden er der knap 1,5 mia. muslimer, heraf bor omkring 25 mio. i Europa. Det er vigtigt både på grund af det store antal og af almindelig medmenneskelig interesse at have viden om islam, og den kan man erhverve sig ved anskaffelse af denne bog.


Lektørudtalelse fra Dansk Biblioteks Center

Islam – tro og livsforståelse: Aminah Tønnsen
Ekstern redaktion: John Rydahl
Billedredaktion: Aminah Tønnsen og Gyldendal, Billedbiblioteket
Kort: John Fowlie
Koranoversættelserne er forfatterens egne.
1. udgave. – [Kbh.] : Gyldendal, 2003. – 80 sider : ill. i farver. – (Troens verden)

Faustnr.: 2 480 526 3

Der er i den sidste tid udkommet en hel del bøger om verdens religioner – herunder også islam. Denne bog adskiller sig fra disse ved at lægge en udpræget dansk synsvinkel på islam, og der gøres meget ud af at imødegå de fordomme som mange har i.f.t. islam og muslimer. Budskabet er, at der intet er galt med troen – kun med måden at tolke og forvalte den på. Forfatteren er i øvrigt selv dansker som er konverteret til islam.
Bogen, der hører til serien Troens verden, henvender sig til folkeskolens ældste elever og studerende på VUC. I ni gennemarbejdede og detaljerige kapitler kommer man godt rundt om emnet og rammer aspekter som: islamisk etik, familie og kønsroller samt samfund og politik. Der perspektiveres ofte fra Koranens ord til nutidens tolkninger.
Sproget er velskrevet og letlæst. Layoutet er indbydende med pastelfarvede sider og billedtekster samt gode fotos og illustrationer. Teksten er sat i to spalter, og der er en hel del faktabokse med fx citater fra Koranen. Bagest et stikords register. Bogens bagside henviser desuden til en tilhørende hjemmeside.
Forfatteren har tidligere skrevet Islam i europæisk klædedragt (98/08)

Thomas Sloth
2003/39


DR p1, fagbogen – 12. sept. 2003

Islam – tro og livsforståelse

SP: Her i dagene omkring 11. september kan man nemt få en fornemmelse af, at alle muslimer er islamister, og at alle islamister er terrorister. En ny bog om islam viser et andet billede af islams potentialer og realiteter.
Malene Grøndahl, der selv har skrevet flere bøger om islam, har læst den og er kommet på besøg her i studiet for at fortælle om den. God morgen og velkommen.

MG: Tak.

SP: Først et resume.

MG: Muslimer hader kaprerne fra 11. september. Terrortruslen fra Al-Qaida består. Islamisme kan sammenlignes med nazisme. Tørklædet er et politisk symbol.
Dramatiske overskrifter er der mange af for tiden, og ofte peger de tilbage på terrorangrebet i USA for to år siden. Budskabet er svært at misforstå: Vesten er truet, og det er islam, der er truslen – eller er det islamismen? Eller er det terrorismen?
Den almindelige læser og lytter må jo næsten uundgåeligt få det indtryk, at enhver af verdens 1,3 mia. muslimer er en tikkende terrorbombe, og at islam under enhver form har et voldeligt og undertrykkende potentiale.
Sådan er det selvfølgelig ikke, og det fremgår med al ønskelig tydelighed af Aminah Tønnsens nye bog, som hedder Islam – tro og livforståelse. Bogens titel siger meget om indholdet og vinklen. Her er der ikke nogen beskrivelse af islamisk-begrundede terrortrusler, men en nøgtern og grundig gennemgang af religionen islam og dens betydning i muslimers hverdag.
Kernebegreberne inden for religionen gennemgås, og der er grundig beskrivelse af bøn, faste og pilgrimsfærd – og så er der fine billeder og tegninger, som bygger videre på teksten.
Det beskrives også, hvordan muslimers liv præges af de kulturelle traditioner, der gør sig gældende i de forskellige lande og verdensdele, og islam præsenteres som en religion med en stabil kerne af etiske fordringer, men som kræver nyfortolkning for at give mening i en moderne hverdag. Hvordan bør man som muslim forholde sig til demokrati, abort og moderne videnskab.
Det er der jo mange bud på, og bogen lægger heller ikke skjul på, at det langt fra er alle muslimer, som går aktivt ind i den her nyfortolkning af religionen. Der er ekstremistiske tendenser, og de bliver beskrevet; men de får ikke mere plads, end de fortjener. Og det er et par sider ud af de firs, som bogen består af.

SP: Hvem er bogen skrevet til?

MG: Gyldendals idé med denne her bog og de andre i samme serie, som handler om andre religioner, er, at den skal bruges til undervisning i folkeskolens ældste klasser. Jeg synes egentlig nok, at niveauet er lidt for højt til den målgruppe; men jeg vil så til gengæld sige, at stort set alle voksne læsere med lidt interesse for emnet vil kunne få meget ud af denne her bog. Netop fordi den sætter nogen grundlæggende ting på plads, som ofte mangler i mediernes omtale af islam. Den vil simpelthen gøre enhver bedre i stand til at navigere i det her ofte oprørte mediehav, hvor islam og muslimer jo meget tit sættes ind i negative sammenhænge.

SP: Jeg kan forstå, at forfatteren selv er muslim. Har det nogen betydning, at bogen er skrevet af en muslim?

MG: Umiddelbart bør det ikke have betydning, og jeg synes heller ikke, at det skinner tydeligt gennem. Jeg tror faktisk, at en religionshistoriker med speciale i islam kunne have skrevet en bog med stort set samme indhold.
Der er nogen enkelte steder, hvor forfatteren måske glemmer – eller i hvert fald undlader – at gøre opmærksom på, at her har vi mere at gøre med en muslimsk myte end egentlige fakta, f.eks. når hun beskriver Profeten Muhammads liv.
Men det er ikke nogen alvorlig anklage mod bogen, og egentlig synes jeg også, at det har en meget positiv side, at forfatteren har det her personlige engagement. Der er sådan en meget stor indføling og loyalitet med det her trossæt i bogen, og det er i virkeligheden dens styrke – det, at den netop giver et indblik i et trosunivers, i hvilke forestillinger en gruppe mennesker har.

SP: Det kan næsten lyde, som om at her har vi BOGEN om islam på dansk?

MG: Det vil jeg så trods alt ikke sige. Det er virkelig en fin bog – ikke mindst fordi den faktisk når ret vidt omkring på de her forholdsvis få sider; men samtidig så er islams mangfoldighed jo meget stor, og det kan man simpelthen ikke rumme i så lille en bog. Jeg vil nærmere sige, at det er en god appetitvækker – en appetitvækker, men en virkelig god en af slagsen.

SP: Malene Grøndahl, tusind tak fordi du kom ind og fortalte om bogen.

Islam – tro og livsforståelse er skrevet af Aminah Tønnsen og indgår i Gyldendal Uddannelses nye serie Troens Verden. Den er på 80 farverige sider og koster 150 kr. (OBS. + moms)

Opgaver til bogen og nyttige links kan du finde på www.troensverden.gyldendal.dk


RELIGIONSLÆREREN 5/2003

Anmeldt af Kaj Ove Krogh

… Det naturligvis bevidste valg af billeder gør i sig selv bogen interessant, da den ikke blot er et genoptryk af udenlandske billeder med oversat tekst. Her har man at gøre med en bog, som også behandler islam på en sober og engageret måde. …

De enkelte afsnit er behandlet på en balanceret måde, så man ikke lander i ekstremisme. Ud fra Koranens budskab får læseren på en begrænset plads et godt kendskab til, hvad islam er, og hvordan masser af muslimer forholder sig til tilværelsens tilskikkelser. …

Saglighed og redelighed må være ordvalgene, hvis man skal beskrive denne bog. …