• Michael Svennevig:
  117 stemmer – fremmed og nært om drømme og visioner
  s. 168-169: Jeg har en drøm.
  Forlaget Epigraf august 2012.
 • Islam i bevægelse. En antologi.
  Side 87-114: Bevidst muslim og pæredansk – en uspiselig cocktail?
  ISBN 87-500-3735-8. Akademisk Forlag 2003.
 • Islamic Center i Malmø :
  Insikt – den gemensamma nämnaren?
  side 18-23: Tolkning av Koranen.
  side 56-57: Hidjâb i Skandinavien.
  side 66-70: Islam i rörelse.
  side 75-80: Islams förhållande till andra religioner.
  side 90-93: Mänskliga rättigheter i islam.
  ISBN 91-88821-22-6. Förlags ab Gondolin, 2002.
 • Islamisk-Kristent Studiecenter:
  Muslimer og kristne ansigt til ansigt.
  Side 41-53: Islams forhold til andre religioner.
  Side 101-106: Menneskerettigheder i Islam.
  ISBN 87-91126-00-2. Islamisk-Kristent Studiecenter 2001.
 • Eva Bøggild (red.):
  Jøde & Muslim. Dialog & Menneskeret.
  Side 22-27: For mig står Gud over De forenede Nationer
  – om menneskerettighedsprincipper i islam.
  ISBN 87-88101-78-9. Pædagogisk Psykologisk Forlag 1998.
 • Lissi Rasmussen:
  Diapraksis og dialog mellem kristne og muslimer.
  Doktorafhandling. Aarhus Universitet.
  Side 156-164: Refleksioner over Bibel og Koran.
  ISBN 87-7288-702-8. Aarhus Universitetsforlag 1997.
 • Bashy Quraishy:
  Jeg er ikke racist, men …
  Side 32-35: Fælles fordomme – hvem er i fokus?
  ISBN 87-985822-1-6. Etnisk Debatforum 1996.
Se også: Bidrag til undervisningsmaterialer