Koranen – kvinder og køn (2021)

Den islamiske tradition er mangfoldig og udvikler sig i takt med, at muslimer søger svar på tidens mest presserende spørgsmål. I det 20. århundrede føres diskussionen imidlertid ikke kun blandt islamiske lærde. Folk med en række forskellige baggrunde er begyndt at deltage i debatten om, hvordan Koranen og andre skrifter skal fortolkes.

Siden 1980’erne har der internationalt været stor interesse for koranfortolkninger fra kvinders perspektiv og kritiske gennemgange af kildeteksterne, der lægges til grund for beskrivelsen af Muhammed som foregangsbillede for muslimer. Tønnsen har deltaget siden begyndelsen og udgav således sin første bog Islam – naturens religion i 1989. Siden har hun været yderst aktiv i debatten og foreslog i 2003 som en af de første muslimer i Danmark, at kvinder også skulle påtage sig rollen som imam og forestå fredagsprædikener. I Weekendavisen skrev hun blandt andet at: ”Jeg er sikker på, at en ny slags fredagsprædikener vil se dagens lys – så spændende, at mændene, når den første forskrækkelse har lagt sig, bliver nysgerrige og får lyst til at lytte med.”

Kvinderne fik ikke adgang til prædikestolen i landets moskeer, men Tønnsen har i stedet taget ordet i andre sammenhænge såsom i den offentlige debat og gennem udgivelse af bøger om islam. Jeg støder fra tid til anden på brudstykker af Tønnsens litterære produktion, når jeg interviewer unge muslimske kvinder, der har deres gang i islamisk feministiske miljøer. Med andre ord er Tønnsen trængt igennem uden adgang til prædikestolen.

Koranen – kvinder og køn er den første bog på dansk, der tydeligt skriver sig ind i den islamisk feministiske litteratur. Bogen ligger genremæssigt tæt op ad hovedværkerne inden for den islamisk feministiske fortolkningslitteratur, hvor forfatterne typisk deler en del af deres liv med læseren, mens hovedfokus ligger på tekstnære fortolkninger af Koranens originaltekst. Tønnsen lægger sig desuden tæt op ad populære metodiske tilgange blandt andre forfattere uden at lade sig begrænse af dem, hvilket fører til talrige diskussioner, hvor kendte argumenter præsenteres, kritiseres og/eller videreudvikles. Der er med andre ord tale om et selvstændigt værk, hvori Tønnsen også udtrykker sin uenighed med islamiske feminister og argumenterer for sine egne standpunkter.

København i august 2020
Jesper Petersen, Ph.d. i religionshistorie med speciale i islamiske studier

Der kan ikke være tvang i trosanliggender.
Den rette vej kan tydeligt skelnes fra vildvejene.
Den, der fornægter de onde magter og tror på Gud,
har grebet et sikkert og ubrydeligt håndtag.
Gud er althørende og alvidende.
(Koranen 2:256)

Videre til INDLEDNING