• Dansk Forfatterforening. Autorkontoen.
  Arbejdslegat (2016)
 • Dansk Forfatterforening. Autorkontoen.
  Arbejdslegat (2013)
 • Kraks Blå Bog  (optaget juni 2012).
  Flensborg Avis
 • Dansk Forfatterforenings Fredspris.
  Drassows legat til “forfattere der i deres forfatterskab arbejder for fred

  og mellemfolkelig forståelse” (juni 2011)
 • Statens Kunstråd. Litteraturudvalget.
  Arbejdslegat (10-mio.kr.-puljen) (2005)
 • Kunststyrelsen. Litteraturudvalget.
  Arbejdslegat (2003)
 • Dansk Forfatterforening. Autorkontoen.
  Arbejdslegat (2003)