Bøger:
  • Aminah Tønnsen:
   Islam – tro og livsforståelse.
   Gyldendal Uddannelse 2003.
   ISBN 878-02-00922-6
  • Aminah Tønnsen:
   Profetfortællinger fra Koranen.
   Forlaget LM, Lærerforeningernes Materialeudvalg 2002.
   ISBN 87-7476-325-3
  • Fordomme – eller gensidig forståelse? Undervisningsoplæg.
   side 56-58: Et muslimsk synspunkt på “opdragelse”.
   side 60-61: Et muslimsk synspunkt på “kærester”.
   side 64-66: Et muslimsk synspunkt på “forholdet mellem kønnene”.
   side 68-69: Et muslimsk synspunkt på “ægteskab”.
   side 73-75: Et muslimsk synspunkt på “mad og drikke”.
   side 78-79: Et muslimsk synspunkt på “fester og højtider”.
   Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester og skole-kirke-samarbejder
   i Danmark 2004.
  • Ole Bjørn Petersen og Otto Pretzmann:
   Rivaler og syndebukke – i religion og kultur
   Side 171-174: Nøglen til fremtiden.
   ISBN 87-61604-87-9. Systime 2002.
  • Ebbe Foged, Kim Mølgaard Nielsen, Palle Roslyng-Jensen:
   Danmark i nyeste tid. Danmarks historie efter 1973.
   Side 121-122: Tørklæder, identitet og selvforståelse.
   ISBN 87-00-47138-0. Gyldendal Uddannelse 2001.
 • Kirsten Andersen og Otto Rasmussen:
  Islam i Danmark. Livssyn og religiøse skikke.
  Menneske og religion. Mellemste trin.
  Side 52-53: Hvordan jeg blev muslim.
  ISBN 87-7831-060-1. Forlaget Tommeliden 1996.
Bidrag til undervisningsmaterialer på nettet, video/CD o.a.
 • Folkekirkens Skoletjenester
  i Næstved, Roskilde, Lejre, greve og Solrød.
  “Må man slå ihjel?” (2019)
 • Clio Online www.religionsfaget.dk (2009 ff.)
  Temaartikler:
  Sunna og hadith / Koranen / Sharia / Jihad
  Udvandringen til Medina
  Muhammeds natlige himmelfærd
  Bryllup / Begravelse
  Imamen / Moskéer
  Islamiske højtider / Islamiske symboler
 • VIDEN til medspil og modspil
  En undervisningsavis om demokrati, ytringsfrihed, religionsfrihed,
  konflikthåndtering, medborgerskab, kønsligestilling, ekstremisme og fordomme.
  s.6: Ytringsfrihed under ansvar.
  Muslimernes fællesråd, 2010.
 • De folkekirkelige skoletjenester for ungdomsuddannelserne
  Darwinåret 2009. Gåden om livets oprindelse.
  Islam og livets oprindelse, august 2009.
 • Folkekirke og Religionsmøde (2006)
  Bud på Gud, side 8: Gud hedder Allah
 • CEJI, Bruxelles (2005-2007)
  Training Module on Religious Diversity & Anti-Discrimination
  Training Module on Islamophobia
  A Grundtvig Training Programme
  UV-materiale i samarbejde med jødiske, kristne og sekulære institutioner i EU.
  Projektet vandt i 2008 EU’s guldmedalje i kategorien
  ”Quality in Adult Education EC Lifelong Learning Programme.
 • Din Tro – Min Tro og hvad vi sammen tror
  Udarbejdelse af håndbog for muslimske gæstelærere.

  Udarbejdelse af skema til lærerne om de tre monoteistiske religioner.
  Et projekt under Københavns Stift. 2004 -2021.
  www.dintromintro.dk
 • Folkekirkens Skoletjeneste (2004)
  Fordomsprojekt – et forløb om at forstå hinanden
 • Folkekirkens Skoletjeneste (2002, 2004, 2006, 2007, 2021)
  Fra Ur til Nørrebro / Nordvest / København
  – et forløb om Abraham i kristendom og islam.
  UV-materiale i samarbejde med Islamisk-Kristent Studiecenter.
 • Islamisk-Kristent Studiecenter (1999)
  Tekster til Introduktion til islamisk tro og praksis.
  Menneskesyn & forvalterskab. Individ & fællesskab.
  Omsorg for natur, dyr og mennesker.
  Etik.
  Familie og kønsroller.
 • Islamisk-Kristent Studiecenter (1999)
  Tekster til Abrahams Hus.
  1:  Patriarken Abraham 2: Anstødsstenen. Gudsopfattelsen og synet på Jesus. 3: Gud har sagt. Skriftsynet og de religiøse forskrifter. 4: Tro og frelse. Overgangsritualer,  mission og vejen til frelse. 5: Tro og tilhør. Skabelse, identitet, kønsroller og bøn. 6: Syndens lod. Tilgivelse, straf, Dommedag og liv efter døden. 7: Møde i tro. Fælles andagt for jøder, kristne og muslimer.
 • Danmarks Kirkelige Mediecenter (1998)
  Abrahams Hus. Undervisningsvideoer om jødedom, kristendom og islam
  Sendt på DR1 og DR2 januar 2002. Findes også på CD.
  ISBN 89-525-01-9. Med lærervejledning.