Bøger:
 • Aminah Tønnsen:
  Islam – tro og livsforståelse.
  Gyldendal Uddannelse 2003.
  ISBN 878-02-00922-6
 • Aminah Tønnsen:
  Profetfortællinger fra Koranen.
  Forlaget LM, Lærerforeningernes Materialeudvalg 2002.
  ISBN 87-7476-325-3
 • Allan Ahle m.fl. (red.):
  HORISONT – grundbog i religion
  Tekst 12: Ramadan – den islamiske faste.
  ISBN 978-87-02-10612-1. Gyldendal 2013
 • Jens Forman:
  Islam og muslimerne.
  Tekst 24: Tørklædet er malplaceret i Danmark.
  Tekst 36: Stening er ikke relevant.
  Tekst 38 b: Aminah Tønnsens fortolkning.
  ISBN 9788761-628138. Systime 2011.
 • Allan Poulsen:
  Islamdebat. Om terrorisme, blasfemi og ytringsfrihed.
  side 53: Ytringsfrihed under ansvar / tekst 8.
  side 107: Koranen tillader kun forsvarskrig / tekst 31.
  ISBN 987-87-616-2144-3. Systime 2008.
 • Jens Forman:
  Muslimernes religion – tro, praksis og sharia
  side 59-61: Guds egenskaber / tekst 3.
  side 147-149: Der burde ikke være dødsstraf for hor / tekst 46.
  ISBN 87-616-1469-6. Systime 2006.
 • Kate Østergård:
  Danske Verdensreligioner Islam
  side 47-48: Forstå Koranen og Profetens sædvane / tekst 4.
  side 103-107: Ære og skam – fup eller fakta / tekst 20.
  side 117-118: Interview om moskeer / tekst 25.
  side 158-161: Ramadan – den islamiske faste / tekst 37.
  side 223-225: Interview om tørklædet / tekst 62.
  ISBN 87-02-01604-4. Gyldendal 2006.
 • Allan Friis Clausen & Poul Storgaard Mikkelsen:
  Det multikulturelle samfund – og det danske.
  side 67-71: Rituel slagtning.
  side 75-78: Bevidst muslim og pæredansk – en uspiselig cocktail?
  ISBN 87-616-1048-8. Systime 2005.
 • Fordomme – eller gensidig forståelse? Undervisningsoplæg.
  side 56-58: Et muslimsk synspunkt på “opdragelse”.
  side 60-61: Et muslimsk synspunkt på “kærester”.
  side 64-66: Et muslimsk synspunkt på “forholdet mellem kønnene”.
  side 68-69: Et muslimsk synspunkt på “ægteskab”.
  side 73-75: Et muslimsk synspunkt på “mad og drikke”.
  side 78-79: Et muslimsk synspunkt på “fester og højtider”.
  Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester og skole-kirke-samarbejder
  i Danmark 2004.
 • Ole Bjørn Petersen og Otto Pretzmann:
  Rivaler og syndebukke – i religion og kultur
  Side 171-174: Nøglen til fremtiden.
  ISBN 87-61604-87-9. Systime 2002.
 • Ebbe Foged, Kim Mølgaard Nielsen, Palle Roslyng-Jensen:
  Danmark i nyeste tid. Danmarks historie efter 1973.
  Side 121-122: Tørklæder, identitet og selvforståelse.
  ISBN 87-00-47138-0. Gyldendal Uddannelse 2001.
 • Kirsten Andersen og Otto Rasmussen:
  Islam i Danmark. Livssyn og religiøse skikke.
  Menneske og religion. Mellemste trin.
  Side 52-53: Hvordan jeg blev muslim.
  ISBN 87-7831-060-1. Forlaget Tommeliden 1996.
Bidrag til undervisningsmaterialer på nettet, video/CD o.a.
 • Clio Online www.religionsfaget.dk (2009 ff.)
  Temaartikler:
  Sunna og hadith / Koranen / Sharia / Jihad
  Udvandringen til Medina
  Muhammeds natlige himmelfærd
  Bryllup / Begravelse
  Imamen / Moskéer
  Islamiske højtider / Islamiske symboler
 • VIDEN til medspil og modspil
  En undervisningsavis om demokrati, ytringsfrihed, religionsfrihed,
  konflikthåndtering, medborgerskab, kønsligestilling, ekstremisme og fordomme.
  s.6: Ytringsfrihed under ansvar.
  Muslimernes fællesråd, 2010.
 • De folkekirkelige skoletjenester for ungdomsuddannelserne
  Darwinåret 2009. Gåden om livets oprindelse.
  Islam og livets oprindelse, august 2009.
 • Folkekirke og Religionsmøde (2006)
  Bud på Gud, side 8: Gud hedder Allah
 • CEJI, Bruxelles (2005-2007)
  Training Module on Religious Diversity & Anti-Discrimination
  Training Module on Islamophobia
  A Grundtvig Training Programme
  UV-materiale i samarbejde med jødiske, kristne og sekulære institutioner i EU.
  Projektet vandt i 2008 EU’s guldmedalje i kategorien
  ”Quality in Adult Education EC Lifelong Learning Programme.
 • Din Tro – Min Tro og hvad vi sammen tror
  Udarbejdelse af håndbog for muslimske gæstelærere.
  Et projekt under Københavns Stift. 2004 ff.
  www.dintromintro.dk
 • Folkekirkens Skoletjeneste (2004)
  Fordomsprojekt – et forløb om at forstå hinanden
 • Folkekirkens Skoletjeneste (2002, 2004, 2006, 2007)
  Fra Ur til Nørrebro / Nordvest / København
  – et forløb om Abraham i kristendom og islam.
  UV-materiale i samarbejde med Islamisk-Kristent Studiecenter.
 • Danmarks Kirkelige Mediecenter (1998)
  Abrahams Hus. Undervisningsvideoer om jødedom, kristendom og islam
  Sendt på DR1 og DR2 januar 2002. Findes også på CD.
  ISBN 89-525-01-9. Med lærervejledning.