Projekter:
 • Michael Svennevig & VerdensKulturCentret
  Med og uden smykker
  – en festival om de sidste værdigenstande
  København (12.-14. august 2016)
 • Dansk PEN & Amnesty International protesterer mod Saudi-Arabiens dom over Raif Badawi.
  HVER torsdag i 2015 har jeg sammen med 10-15 andre ildsjæle demonstreret foran den Saudi Arabiske Ambassade på Østerbro.
 • COP15 – interreligious climate pilgrimage
  Oplæg: Muslim responsibility for God’s creation.

  København (11. december 2009)
 • Bedsteforældre for asyl
  Bedsteforældre på tværs af politiske holdninger kræver asyl til de børn,

  forældre og bedsteforældre der i dag opholder sig i de danske asylcentre.
  Asylcentret Kongelunden (2007 – 2009)
 • Teaterforestilling “Det er lige til”
  Monolog: AMINAH (fremført af Mette Wolf Iversen)

  Ligestillingsministeriet (januar-marts 2007)
 • Teaterforestilling om konvertitter: Se mig i øjnene
  “den vaskeægte konvertit, der besvarer spørgsmål sidst i forestillingen”

  Caféteatret (12. oktober – 18. november 2006)
  Teaterforestilling udfordrer religiøse fordomme
  / Jyllands Posten
 • Etnisk Ressourceteam under Islamisk-Kristent Studiecenter
  (2005 – 2009)
 • Kulturnat i Den Albanske Moské på Vodroffsvej, Frederiksberg
  – i samarbejde med Det Albanske Trossamfund (2005-2019)
  Billeder fra første åbent hus i 2005
 • Din Tro – Min Tro – og hvad vi sammen tror.
  Et tilbud til skoler på Nørrebro (oktober 2004 – december 2021)
  Jeg har i årenes løb været ude i ca. 350 skoleklasser i forbindelse med dette projekt.
 • Folkekirkens Skoletjeneste (2002, 2004, 2006, 2007, 2021)
  Fra Ur til Nørrebro
  – et forløb om Abraham i kristendom og islam.
  Jeg har i årenes løb modtaget knap 100 skoleklasser  til oplæg og rundvisning i den Albanske Moské på Frederiksberg i forbindelse med dette projekt.
 • Medlem af Kristeligt Dagblads religionspanel
  www.religion.dk (april 2002 ff.)
 • COMMITTEE for WORLD PEACE
  Fredshøring, oplæg: Islam, fred gennem gudhengivelse
  København den 3. marts 1995.
 • ISLAM – FRED & HARMONI, kvartalstidsskrift
  Ansvarshavende redaktør (1991-1994)
 • Islamisk Studiebogssamling
  Leder af forlag og bogsamling fra årsskiftet 1987/1988

  Webmaster www.islamstudie.dk siden oprettelsen i 1999
Foreningsarbejde:
 • JMK Jødisk-Muslimsk Kvindenetværk
  Initiativtager (februar 2013 ff.)
 • DAN-MAR Dansk-Marokkansk Dialog- og Venskabsforening
  Medlem af bestyrelsen (maj 2009 – januar 2015)
 • JMN Jødisk-Muslimsk Netværk i Danmark
  Medlem af bestyrelsen (juni 2007 ff.)
 • Institut for Menneskerettigheder
  Medlem af Ligebehandlingsudvalget (aug. 2005 – okt. 2006)
 • ENAR Danmark (Europen Network Against Racism)
  Medlem af bestyrelsen (2005-2007)
 • GERFEC – Groupement Européen d’Étude et de Recherche
  pour la Formation d’Enseignants Chrétiens.
  Medlem af bestyrelsen og “antenne nationale”. Strasbourg/Paris (august 2001 – juni 2023)
  (I dag: GERFEC – Groupement Européen pour la Recherche et la Formation
  des Enseignants Chrétiens Croyants et de toutes Convictions)
 • Andelsboligforeningen Gammel Kongevej, Frederiksberg.
  Forkvinde (2000-2010)
 • Islamisk-Kristent Studiecenter
  Medlem af bestyrelsen (1998-2008)
 • Etnisk Debatforum
  Medlem af bestyrelsen (1997-1998)
Konferencer og seminarer:
 • Ateliers interculturels: La Paix est-elle possible sur Terre?
  Arr.: EDUZ – Centre d’Education, Pologne

  Warszawa (juni 2010)
 • The Copenhagen Conference:
  Education for Intercultural Understanding and Dialogue

  Arr.: UNESCO, OIC, Udenrigsministeriet m.v.

  København (okt. 2008)
 • Seminar: What sort of education for what sort of Europe?
  GERFEC Stage A.
  Chateau Klingenthal, Strasbourg (juli 2008)
 • Seminar: What sort of education for what sort of Europe?
  GERFEC Stage A.
  C
  hateau Klingenthal, Strasbourg (juli 2007)
 • Stage interculturel: Découvrir l’unité dans la diversité
  – les racines culturelles de l’Europe.
  GERFEC (Groupement Européen d’Étude et de Recherche

  pour la Formation des enseignants Chrétiens)
  & CJFIDN (Centre de la langue francaise et de formation continue des professeurs)
  Warszawa (juli 2007)
 • Seminar: Intercultural and interreligious pedagogics
  in Kindergarten and primary education.

  Lecture: Inter-religious education in primary schools in Denmark.

  GERFEC, CHN Christian University of the Netherlands, Leeuwarden (juli 2006)
 • Parliament of the World’s Religions.
  Lecture: Experiences of Interfaith dialogue

  at the Islamisk-Christian Study Centre of Copenhagen (9. juli)
  Panel discussion: The experiences of intercultural courses
  and interreligious seminars of GERFEC. (11. juli)
  Forum Barcelona (juli 2004)
 • Seminar: Learning to build peace in a Europe open to the world.
  v/ prof. John Hull, Birmingham.

  GERFEC, Zsambek Univ. Budapest (juni 2003)
 • Seminar: Islam, kristendom og demokratisk pluralisme.
  v/ Chr. W. Troll, Anne Sofie Roald m.fl.

  Islamisk-Kristent Studiecenter (maj 2003)
 • Seminar: Europa und der Islam. Geschichte und Gegenwart.
  Europäische Akademie Schleswig-Holstein.

  Sankelmark (februar 2003)
 • Kompaktkursus: Islam og religionsmøde i Europa i dag.
  v/ Tariq Ramadan.

  Institut for Systematisk Teologi, KU. (august 2002)
 • Seminar: Kristen og muslimsk tro i et samfund i forandring.
  Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde.

  Schæffergården, Gentofte (januar 2002)
 • Seminar: Apprentissage du dialogue interreligieux
  dans une Europe multiculturelle.

  GERFEC. Barcelona (februar 2001)
 • Seminar: Kristendom og islam i Danmark.
  v/ Tariq Ramadan & Colin Chapman.

  Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde, Odense.
  (september 2000)
 • Kompaktkursus: Teologiske og folkelige strømninger i islam,
  historisk og aktuelt, i Mellemøsten og Europa.

  Institut for Systematisk Teologi, KU (august 2000)
 • Seminar: Dialog eller konfrontasjon.
  Fondet for Dansk-Norsk Samarbeid. Oslo (marts 2000)
 • Kompaktkursus: Islam og kristendom i Danmark.
  Institut for Systematisk Teologi, KU (18.-29. januar 1999)
 • Kompaktkursus: Islam i Danmark.
  Institut for Systematisk Teologi, KU (19.-30. januar 1998)
Uddannelse og ansættelser:
 • LIVETS SKOLE 
 • Medarbejder i Muhabet – et multikulturelt værested 
  for psykisk syge og sårbare med fokus på flygtninge og indvandrere
  (2006-2010)
 • Islamisk-Kristent Studiecenter (IKS)
  Oplysningskonsulent 2000–2001.
 • TAP Institut for Oldtids- og Middelalderforskning.
  Århus Universitet 1980-1985.
 • Manager Scandinavian Plan Travel.
  København 1968-1970.
 • Tresproglig korrespondent (tysk, engelsk, fransk) 1967.

Diverse:

 •   Pilgrimsfærd (‘umra) til Mekka & Medina (juni 2004)
 •   Første bogudgivelse: Islam Naturens Religion (juli 1989)
 •   Første foredrag om islam (nov. 1986)
 •   Muslim april 1983.
 •   Bosat i Marokko 1970-1978.
 •   Ophold i Kibbutz Dan 1967-1968.
 •   Medlem af Dansk Pigespejderkorps, Sydslesvig.
  Deltaget i adskillige lejre i Sydslesvig såvel som i Danmark,
  bl.a. Landslejren i Hald 1962, seniorjamborette i Virklund 1965
  samt Whitby, England 1963.
 •   Født i Sønderborg. Opvokset i Flensborg. Duborg-Skolen.