Aminah

Jeg tager gerne ud og holder foredrag for alle, der måtte have interesse i diverse aspekter af islam. Foredragets indhold arrangeres efter aftale. Eksempelvis:

Kønsroller i Koranen og i praksis
Det er en gængs opfattelse, at islam er en kvindeundertrykkende religion; men hvad siger Koranen egentlig om familie og kønsroller? Hvordan er muslimske kvinders faktiske kår? Hvorledes er Koranens principper blevet omsat til konkret familieret i de muslimske lande – og hvilke forandringer er undervejs?

Islam mellem frihed og bundethed
Med udgangspunkt i mine seneste bøger ”Islam – min hjertesag” (2014) og ”Islam – koran, hadith, sharia” (2015) vil jeg fortælle om en anderledes forståelse af de muslimske kildetekster: Koranen og hadith-litteraturen.
Nyfortolkning af kildeteksterne er et kontroversielt emne i konservative og yderligtgående muslimske kredse, men er ikke desto mindre en forudsætning for at kunne leve som bevidst troende muslim i harmoni med sig selv, med tiden og med den ikke-muslimske flertalsbefolkning.
Hvis islam skal overleve, er muslimer nødt til at fjerne sig fra den politiske, dogmatiske og sort-hvide forståelse af teksterne og i stedet nærme sig den spirituelle side af troen. De er nødt til selv at træffe deres valg i forhold til tro og handling – og tage ansvar for deres valg.
Det kan synes uoverskueligt; men vil man nå kilden, er man nødt til at gå imod strømmen, hvis man vil forblive tro imod sig selv og åbenbaringen.

Varighed inkl. spørgetid 2 – 2½ timer.

Kontakt: aminah(a)email.dk

Se også Kristeligt Dagblad Foredragslisten

Endvidere har jeg siden 2004 været gæstelærer i forbindelse med undervisningsprojektet Din Tro – Min Tro.