Det falder mange for brystet, at Profeten Muhammad ifølge hadith-litteraturen forlovede sig med sin gode ven Abu Bakrs datter Aisha, da hun kun var en 6-7 år gammel, og at ægteskabet siges at være blevet fuldbyrdet tre år senere. Med al den usikkerhed, der hersker om hadith-litteraturens troværdighed, bør det retfærdigvis nævnes, at man faktisk ikke med sikkerhed kan sige, hvor gammel Aisha var, da hun blev gift med Profeten Muhammad.
Det er muligvis rigtigt, at Aisha – selv i forhold til almindelig praksis i datidens Arabien – var meget ung. På den anden side er det ikke usædvanligt, at kongelige og statsoverhoveder gifter sig i en ung alder og/eller gifter sig med meget unge kvinder. Eksempelvis blev vor egen Dronning Margrethe I, der blev født i 1353 (og som altså levede mere end 700 år efter Profeten Muhammad), trolovet med Kong Håkon VI af Norge i 1359 og gift med ham i 1363 – altså som 10-årig.
Det må endvidere anses for ganske naturligt, at ægteskab indgås tidligere i kulturer og tidsaldre, hvor levealderen er lav. Den faktiske ægteskabsalder har ej heller i nyere tid været statisk. Danske unge gifter sig i dag senere end for blot 30-40 år siden. Samme tendens ses i de muslimske lande i takt med, at mange flere får mulighed for at tage længere uddannelser.
I mange muslimske kulturer er det også i vore dage skik, at børn loves væk allerede som spæde – selvom muslimske jurister er enige om, at der er tale om et ægteskabsløfte, der kan brydes af begge parter uden retslige konsekvenser.
Som muslim kan man ikke tro andet, end at Gud aldrig ville have tilladt Profeten at gifte sig med Aisha, hvis han ville komme til at skade hende derved, og man må huske på, at det har været en stor ære for både Aisha og hendes familie at blive så tæt knyttet til Profeten – ligesom det har været for den senere 2. kalif Umar, at Profeten giftede sig med hans datter Hafsa. Den senere 3. kalif, Uthman, giftede sig med Profetens datter Ruqayya, og efter hendes død med søsteren Umm Kulthum. Profetens fætter Ali blev gift med hans datter Fatima, og gennem alle disse ægteskaber knyttede Profeten stærke bånd til sine allernærmeste fortrolige.
Et ægteskab skal i vore dage registreres hos myndighederne for at være retsgyldigt, og dette kan kun ske, når parret har nået den i de enkelte landes familieret fastsatte minimumsalder for indgåelse af ægteskab. Den ligger for kvinder mellem 15 og 20, medens den for mænd ligger mellem 16 og 21, så visse islam-kritikeres frygt for, at Profetens ægteskab med Aisha skulle danne præcedens for nutidens muslimer, må siges at være ubegrundet.
Til sammenligning er den seksuelle lavalder her til lands 15 år, og man kan få kongebrev til at gifte sig allerede som 15-årig for unge pigers vedkommende – som 16-årig for unge mænds vedkommende.

© Aminah Tønnsen, 2006

Uddrag af ”Tror muslimer at jorden er flad? 100 spørgsmål om islam i det 21. århundrede” (Tønnsen, 2006, spørgsmål 74: Tillader islam pædofili?)

Supplement 2019:

Udsagnene om Aichas alder har dog kun én eneste kilde, nemlig Hisham ibn Urwah. Hvis profeten Muhammed virkelig havde foretaget sig noget anstødeligt, ville der så mon ikke have været flere, der havde berettet derom? Fakta er, at ingen af de personer, der omgikkes Hisham ibn Urwah i Medina, har videregivet disse udsagn.
Hisham ibn Urwah flyttede som 70-årig fra Medina til Irak, og de udsagn, der fastholder, at Aicha kun var 9 år gammel, da hun i 624 blev gift med Profeten, stammer alle fra Irak.
Ifølge Mizanu’l-ai-’tidal, der omhandler de personer, der har viderefortalt hadith-udsagn, led Hisham ibn Urwahs på sine gamle dage af hukommelsestab, hvilket gør udsagn fra hans tid i Irak utroværdige.
Der er stort set enighed om, at Muhammed fuldbyrdede sit ægteskab med Aicha i 624; men hvor gammel Aicha var på dét tidspunkt, er der ingen, der ved med sikkerhed. Vi kan kun regne os frem til et omtrentligt årstal ved at dykke ned i forskellige historiske kilder:

  • Ifølge historikeren Tabari (838-923) havde Abu Bakr fire børn, der alle var født i ”uvidenhedens tid”, det vil sige før profeten Muhammeds kaldelse i 610. Aicha blev gift med profeten i 624, og må derfor have været minimum 14 år gammel.
  • Aicha skal have fortalt, at hun havde set sine forældre praktisere islam siden hun havde nået puberteten (Bukhari 8/465). Aicha må derfor have været 10-12 år gammel i 610 og følgelig 24-26 år gammel, ad hun blev gift med Profeten i 624.
  • Ibn Hajar (1372-1449) refererer til profetens onkel Ibn Abbas og skriver, at Aicha var fem år yngre end profetens datter Fatima, der blev født, da hendes far var 35 år gammel, det vil sige i 605. Aicha må derfor være født i 610 og har været 14 år gammel, da hun blev gift.
  • Ibn Hisham (død 833) nævner Aicha som nr. 18 på en liste over de første personer, der valgte at følge profeten Muhammed kort efter hans kaldelse i 610. Her er Aicha opført som ”ung” (saghirah) og må derfor være født o. 600.
  • Med udgangspunkt i søsteren Asmas data, har man regnet sig frem til, at Aicha må have været 18-20 år gammel, da hun blev gift.
  • Ifølge al-Bukhari skal Aicha selv have sagt, at hun var en ung pige (jarijah) (og altså ikke et barn (sibijah)), da sura 54 blev åbenbaret o. 613. Følgelig må hun være født o. 600. Ifølge Ibn Urwahs påstand var Aicha end ikke født, da sura 54 blev åbenbaret!
  • Det fortælles, at Aicha overværede kampene i Badr (624) og Uhud (625). Hun må da have været min. 15 år gammel, idet man ikke tillod personer under 15 år at deltage i kampene eller følge hæren.

Det mest sandsynlige er derfor, at Aicha er født et sted mellem 600 og 610 og har været 14-24 år gammel, da hun blev gift, hvilket slet ikke var usædvanligt i datidens Arabien.
Safia fra den jødiske stamme Banu an-Nadir blev eksempelvis gift med Profeten som 17-årig og havde allerede da været gift to gange tidligere. Hafsa var enke, da hun blev gift med Profeten som 18-årig, og Profetens datter Fatima blev gift som 17-18-årig.
Ifølge Tabari (838-923) havde Aicha været lovet bort til Mutams søn, før profeten Muhammed anholdt hendes far, Abu Bakr, om hendes hånd. Ægteskabet med Mutams søn blev dog aldrig til noget, fordi Mutam var utilfreds med, at Abu Bakr i mellemtiden var blevet muslim.

© Aminah Tønnsen, august 2019