DBC Dansk Biblioteks Center
Koranen – kvinder og køn. Et opgør med århundreders vanetænkning

Forfatter: Aminah Tønnsen

Kort om bogen
Et selvstændigt værk om hvordan Koranen og islamisk litteratur kan fortolkes – især med henblik på kvinder og køn. For religionsinteresserede læsere.

Beskrivelse
Forfatter Aminah Tønnsen skriver: ”Det er ikke Koranen, der undertrykker kvinder, men mennesker: lovgivere, gejstlige, ægtemænd, fædre, brødre …” og dedikerer bogen til dem, som ønsker at befri sig fra patriarkalsk tankegods til fordel for at finde friheden i Koranen.
Over kapitler som ”Koranen og kvinderne”, ”Kontroversielle koranvers”, ”Andre kvindelige forbilleder”, ”Køn og seksualitet” m.fl. skriver Tønnsen, at hun som muslim ønsker, at Koranen læses ind i samtiden som en tekst, der står for frihed, lighed, retfærdighed og mangfoldighed. ”Koranen var slet ikke en rigid lovbog, som mange kritikere påstod, men snarere en højaktuel etisk vejledning i omgangen med alt det skabte”.

Vurdering
Aminah Tønnsen skriver, at hun ikke sætter spørgsmålstegn ved Koranens guddommelige ophav og brugbarhed for menneskets livsforståelse, men derimod ved fejltolkninger, som ligger fjernt fra den ramme, Koranen udstikker.
En velskrevet og nødvendig bog med omfattende research og information. Islam og Koranen debatteres ofte i den danske offentlighed, og Tønnsens argumenter i værket vil i høj grad bidrage med ny viden på området, især pga. de mange tekstnære fortolkninger af originalteksten.

Andre bøger om samme emne
Af andre nyere litteratur om islam og Koranen findes: Muslimernes Muhammad – og alle andres, Islam med danske øjne og Sharia og samfund.

Til bibliotekaren
Anskaffelse anbefales

Materialet er vurderet af Hamide Kara