Koranen påbyder ikke at kvinder omskæres

Det sker jævnligt, at folk frisk og frejdigt siger/skriver, at Koranen siger dette og hint – uden at de anfører, hvor i Koranen, de har læst pågældende udsagn.
Det er således ikke første gang, jeg hører/læser, at Koranen skulle påbyde omskæring af drenge og piger. Som muslim, der dagligt læser i Koranen, kan jeg forsikre, at det ikke er tilfældet.
Det nærmeste, man i Koranen kan komme et påbud i retning af omskærelse af drengebørn, er 3:95, der påbyder muslimer at “følge Abrahams tro,” for “han var en retfærdig mand og ingen afgudsdyrker.”
Selv meget detaljerede islamiske lovbøger nævner kun flygtigt omskæring af drengebørn som en hygiejnisk foranstaltning blandt mange andre – som at bruge tandstikker, rense næsen med vand, klippe negle, fjerne hår under armhulerne og på pubes, afvaske kønsdelene efter toiletbesøg etc.
Men traditionen med at omskære drengebørn har holdt sig lige til vore dage blandt muslimer (ligesom blandt jøder), og det har jo da også vist sig at være en ganske fornuftig tradition, idet nyere undersøgelser tyder på, at kvinder, hvis partnere er omskåret, ikke så hyppigt får livmoderhalskræft. (Helse 11-12/1990)

Omskæring af pigebørn er ej heller nævnt i Koranen. Citatet “hvis man absolut skal skære, tilrådes det at skære så lidt som muligt” stammer (så vidt jeg er orienteret) fra al-Ghazzali, der levede ca. 500 år efter Profeten Muhammad.(*) Udsagnet forekommer ikke i de traditionssamlinger (beretninger om Profeten Muhammads liv og levned og hans råd og vejledning til menigheden), der regnes for de mest autoritative (nedskrevet et par hundrede år efter Profetens død).
Men lige meget, hvor citatet så end stammer fra, så er det en gylden regel, at man ikke bør acceptere noget, der er i modstrid med Koranen, der for muslimer er en nøje gengivelse af Guds åbenbarede ord.
Og netop i Koranen finder man flere udsagn om den kærlighed, der bør herske ægtefæller imellem. Ægtefæller skal være til vederkvægelse for hinanden (2:187), og hvorledes kan de være det, hvis det seksuelle samliv (f.eks. på grund af omskæring) er smertefuld for kvinden?
Når omskæring af pigebørn ikke forekommer i traditionssamlingerne, hænger det ganske givet sammen med, at det ikke var noget problem i Arabien på Profetens tid (omskæring af kvinder forekommer mest i et bælte hen over det mellemste Afrika). Havde omskæring af pigebørn været så udbredt, at den havde udgjort et problem, ville den ganske sikkert være blevet fordømt både i Koranen og i traditionssamlingerne – ligesom begravelse af levende pigebørn blev det.

Af al litteratur om kvindelig omskæring fremgår, at det ikke er en islamisk tradition. I UNICEFs bog om emnet hedder det eksempelvis:

“I de lande, hvor den faraoniske omskæring forekommer, er islam den dominerende religion. Paradoksalt nok nævnes dog hverken mandlig eller kvindelig omskæring i Koranen. Derimod foreskrives mandlig omskæring i andre hellige muslimske skrifter. Mandlig omskæring ses som et ydre kendetegn på, at manden er muslim. Kvindelig omskæring foreskrives imidlertid overhovedet ikke i nogle religiøse skrifter.
Den kvindelige omskæring er altså ikke af muslimsk oprindelse. Skikken fandtes sandsynligvis på den arabiske halvø og i Afrika, inden islam holdt sit indtog. Skikken er ikke begrænset til muslimer, men er lige så udbredt blandt de kristne i Egypten og i Etiopien (den koptiske kirke). Desuden praktiseres kvindelig omskæring ikke i de muslimske lande Tunesien, Algeriet og Marokko (undtaget er nogle nomadefolk længst sydpå).”

Kvindelig omskæring er altså ikke en religiøs, men en kulturel tradition, så der er ingen grund til at drager hverken Koranen eller islam ind i dén debat!
Meget ville være nået i forholdet religionerne imellem, hvis man ville gøre sig den ulejlighed at kontrollere, om påståede Korancitater virkelig forekommer dér, hvor det påstås – og anføre kapitel og versnummer, ligesom man gør det ved bibelcitater.

Kommentar i KRISTELIGT DAGBLAD den 25. november 1992.

© Aminah Tønnsen, 1992

Litteratur:

Foreningen mod Pigeomskæring

KRISTELIGT DAGBLAD 20. juli 2007:
Traditionen bærer omskæring videre gennem generationerne

KRISTELIGT DAGBLAD 25. juni 2010:
Omskæringsfrit område
I Egypten er de fleste kvinder stadig omskåret,
og lemlæstelsen rammer både muslimske og kristne piger …